การตรวจตาก่อนทำเลสิค

1. แพทย์จะทำการวัดสายตาโดยละเอียด รวมถึงการวัดสายตาในสภาพที่ม่านตาขยายด้วย
    ยาหยอดตาขยายม่านตา
2. วัดความโค้งของกระจกตา และความหนาของกระจกตา ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
3. แพทย์จะทำการตรวจสภาพตาโดยละเอียด รวมถึงการตรวจสภาพกระจกตาและ
    จอประสาทตา จากข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเพื่อสรุปและให้คำแนะนำกับผู้ที่เข้ารับการรักษา
4. ผู้เข้ารับการตรวจที่ใส่คอนแทคเลนส์ควรถอดคอนแทคเลนส์อย่างน้อย 3 วัน
    สำหรับเลนส์ชนิดนิ่ม และ 7 วัน สำหรับเลนส์ชนิดแข็ง

การตรวจตาก่อนทำเลสิค

ขั้นตอนการทำเลสิค

เริ่มด้วยการใช้เครื่องมือ Microkeratome ในการแยกชั้นกระจกตา หลังจากนั้นใช้เครื่อง
เลเซอร์ชนิดพิเศษที่เรียกว่า Excimer Laser ทำการขัดผิวกระจกตา โดยขั้นตอนการใช้เลเซอร์นี้จะใช้เวลาแตกต่างกันตามแต่ความมากน้อยของความผิดปกติ
ของสายตา หลังจากนั้นจึงนำชั้นกระจกตาปิดกลับเข้าที่เดิม โดยไม่ต้องมีการเย็บแต่อย่างใด เพียง 3- 5 นาที กระจกตาก็จะสมานกลับเข้าที่เดิมโดยธรรมชาติ ซึ่งขั้นตอนการรักษาใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที

ขั้นตอนการทำเลสิค

หลังการทำเลสิค

การผ่าตัดชนิดนี้มีระยะการพักฟื้นที่เร็วมากเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จะเป็นปกติ โดยส่วนใหญ่
สามารถทำงานได้ในวันรุ่งขึ้น หลังการรักษาแล้วการมองเห็นมักจะดีขึ้นทันที แต่จะเห็น
ผลชัดเจน เมื่อได้รับการเปิดตาจากแพทย์ในวันรุ่งขึ้น

การรักษาชนิดนี้มีความแม่นยำสูง อย่างไรก็ตามผลการรักษานี้จะขึ้นกับความมากน้อยของ
ภาวะสายตาที่เป็นอยู่ด้วย โดยแพทย์จะเป็นผู้สรุปให้ผู้เข้ารับการรักษาแต่ละราย

หลังการทำเลสิคหลังการทำเลสิค