เทคโนโลยีเลสิค


ศูนย์เลสิคโรงพยาบาลยันฮี เลือกใช้เครื่องเลเซอร์ของ Nidex รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็น .Wave front Technology มีชื่อว่า Navex (Nidex Advanced Vision Excimer Laser System) ซึ่งประกอบด้วย Nav Focus ระบบการโฟกัสแสงเลเซอร์ที่ง่ายต่อการผ่าตัดและมีความแม่นยำสูง เพราะมี

- Torision Error Detector (TED)
ระบบติดตามการหมุนของลูกตา ในขณะที่ตรวจผู้ป่วยจะอยู่ในท่านั่งตรวจ แต่เมื่อทำผ่าตัดจะอยู่ในท่านอน ซึ่งอาจมีการหมุนของลูกนัยน์ตาได้ สำหรับผู้ที่มีสายตาเอียง  TED จะทำให้การยิงเลเซอร์ในแก่นที่เอียงนั้น แม่นยำมากขึ้น เพราะจะช่วยจดจำตำแหน่งของแกนที่เอียงขณะนอนผ่าตัด

- Eyetracking System
ระบบติดตามการกลอกตา  ซึ่งมีความถี่สูงสุดถึง 200 HZ สามารถติดตามการกลอกตาขณะยิงเลเซอร์ ทำให้เลเซอร์จัดลงตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ

NavScan  ประกอบด้วย สีแสง 2 ชนิด

*  Super Flex Scan เป็นลำแสง  ซึ่งช่วยจัดให้ผิวกระจกตาสม่ำเสมอ

*  Multipoint Ablation ลำแสงเลเซอร์ขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตร
    สามารถแก้ไขความผิดปกติของสายตาระดับสูง (Higher-order aberration)
    หรือตำแหน่งที่ฝากระจกตาไม่สม่ำเสมอแม้เป็นบริเวณเล็กๆNavWAve เป็น
    เทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจและวางแผนการยิงเลเซอร์ซึ่งเหมาะกับสภาพสายตา
    ของแต่ละบุคคล  ประกอบด้วย

  • Opd-Scan
เป็นเครื่องวัดสภาพตาและถ่ายรูปกระจกตาซึ่งสามารถวัดรอบกระจกตาพร้อมๆกัน 1440 จุด ภายใน 0.4 วินาทีระบบการวัดเป็น Wavefront Technology คือการใช้
คลื่นแสงส่องเข้าไปในตาแล้ววัดหน้าคลื่นที่สะท้อนออกมา เพื่อหาค่าความผิดปกติของ
สายตาทั้งระบบ
 
  •  Final Fit Software
โปรแกรมการแก้ไขสายตาซึ่งรวบรวมข้อมูลการวัดค่าสายตาจาก OPD รอมาคำนวณตั้งค่าเลเซอร์สามารถแสดงรูปกระจกตาหลังการยิงเลเซอร์ได้ 
ทำให้แพทย์ผู้ผ่าตัดปรับเปลี่ยนข้อมูลเลเซอร์ให้เหมาะสมกับสภาพตาของผู้ป่วยแต่ละคน
มากที่สุดก่อนผ่าตัดจริง

 
Navtome
เครื่องแยกชิ้นกระจกตาที่ใช้คือ MK2000 ซึ่งมีความปลอดภัยสูงและสะดวกสำหรับแพทย์ผ่าตัด  เนื่องจากใช้มือเดียวในการจับเครื่องมือ  สามารถเปิดฝากระจกตาได้เรียบและสม่ำเสมอ 

SBK
เครื่องมือสำหรับเปิดฝากระจกตา สำหรับผู้ที่มีความหนาของกระจกตาไม่มาก เนื่องจากสามารถเปิดฝากระจกตาได้เพียง 100 um